Војска еСрбије

Правилник Војске еСрбије

Опште одредбе

 1. Војску еСрбије (у даљем тексту ВеС) чине војне јединице, чија је дужност и обавеза, као и први приоритет у раду одбрана еДржаве. То су регуларне, званичне оружане снаге еСрбије. ВеС је у свом деловању подређен Председнику еСрбија, као и Министарству одбране(МоД-у). Јединице које чине ВеС, функционишу у оквиру ове групе на добровољној основи и као такве су дужне да извршавају наређења и задатке, постављене од надређених органа.
 2. Војску еСрбије чини 8 регуларних јединица - бригада, и то
  1. Елита
  2. Медведи
  3. Кобре
  4. Пантери
  5. Српска Легија
  6. Шкорпиони
  7. Јуришници
  8. Лавови
 3. Командни канал за ВеС ће бити #ges, власништво канала ће се преносити на председнике еСрбије из мандата у мандат, а остатак привилегија на том каналу ће бити регулисана преко следећег правилника:
  • SOP: 2 представника ВеС-а у МоД-у за тај месец, главни МоД
  • AOP: Сви остали чланови МоД тима
  • HOP: Комаданти јединица
  • VOP: Заменици комаданата и десетари
 4. Приступ каналу ће поред комаданта имати максимално још петоро чланова јединица, не рачунајући чланове МоД-а.
 5. Сви војници свих бригада ВеС-а дужни су да поштују наређења Министарства одбране еСрбије, није дозвољено коришћење јединице у политичке сврхе (гласање на изборима било које врсте, подршка политичким партијама, чланцима, агитовањем или јавно политичко деловање било које врсте).
 6. Није дозвољено јурење БХ медаља без дозволе команде јединице а у тренутцима када се воде борбе од државног или савезног значаја без дозволе МоД-а.
 7. Санкције у случају кршења услова назначених у тачкама 5. и 6. сносиће искључиво појединац који је прекршио правило. Казну за војника који прекрши правило спроводи командант његове јединице лично.
 8. Свака јединица је дужна да одржава стање на генератору modesr.info као и на egov4you.info сајтовима.
 9. Минимум ударац потребан да би војник био члан регуларне јединице је 1000 са К6 оружјем. Наведена цифа ће се сваког 1. у месецу повећавати за 100. Максималан број војника регуларне бригаде је 90.

Правилник о буџету

Правилник о финансирању фирми

Регрутна Армија Војске еСрбије

Опште одредбе

 1. Регрутна армија је саставни део Војске еСрбије и служи да обучи и задржи што већи број нових и младих играча у игри.
 2. Армија ће бити подељена на дивизије, и свака дивизија ће чинити не више од пет бригада. Максималан број дивизија је пет. Дивизије ће носи бројне ознаке (1. дивизија, 2. дивизија...)
 3. Дивизије ће бити подељене по јачини ударца и кроз њих ће пролазити сви регрути док не стасају да буду примљени у ВеС. Распоред дивизија:
  1. дивизија ће обухватати све војнике који имају удар са К6 до 300
  2. дивизија ће обухватати све војнике који имају удар са К6 до 700
  3. дивизија ће обухватати све војнике који имају удар са К6 до 1000
 4. Бригаде ће моћи да имају од минимум десет до максимум тридесет војника.
 5. Канал РаВеС ће бити #RаVeS, власништво канала ће се преносити на комаданте РаВеС-а, а остатак привилегија на том каналу ће бити регулисана преко следећег правилника:
  • SOP: Заменици комаданта
  • AOP: Комаданти дивизија
  • HOP: Десетари
  • VOP: Заменици десетара

Финансирање

 1. Свака јединица ВеС-а се обавезује да ће дневно донирати по 100 К5 хлеба за потребе РаВеС-а.
 2. Mинистарство одбране еСрбије ће сваког дана слати 1000 РСД за потребе куповине хлеба и пуца.

Регрути

 1. Обавеза регрута биће ношење аватара регрутне армије, што чешћи долазак на заједничке ударе као и активно праћење наређења.
 2. Расподела регрута који испуне минималне услове за регрутне ће ићи аутоматски по листи на коју се све јединице Војске еСрбије пријављују и траже регруте. Максималан број регрута који може да се потражује је 5.
 3. Регрутима је дозвољено учешће у политици, али се најстрожије забрањује коришћење канала регрутних армија за политичко агитовање и рекламирање политички обојених чланака. За сваку од наведених забрана се регруту изриче опомена, ако након две опомене регрут настави да непоштује изречене забране, избацује се из регрутне и банује са канала.

Командна структура

 1. Командну структуру регрутне армије чиниће комадант, као и четри заменика, који ће имати приступ генералштабу еСрбије.
 2. Сем поменутих виших официра за сваку дивизију ће бити одређен по један комадант и ако буде требало заменик комаданта. Исте ће одређивати комадант и заменици комаданата РаВеС-а.
 3. За сваку бригаду ће бити одређен по један десетар и ако буде требало заменик десетара. Исте ће одређивати комадант и заменици комаданата РаВеС-а заједно са комадантима и заменицима дивизија. Десетари и заменици десетара могу бити искључиво истакнути регрути бригаде.
 4. Мандат сва четири главно командујућа официра ће се мењати свака три месеца и високи савет Војске еСрбије ће поставити нове три особе задужене за ову дужност.
 5. Дужност свих официра ће бити да упути нове играче у саму игру и војнички позив и да наравно по јачању регрута, исте пошаље даље у регрутне јединице Војске еСрбије. Такође дужност истих би била да организују један до три заједничка удара дневно, као и да врше регрутовање нових војника слањем порука новим играчима које ће налазити преко следећег листе: Махи Хелас листа нових играча
 6. Обавеза виших официра биће и да одржавају листу регрута на егов сајту и на генератору Војске еСрбије и да прате напредак истих.
 7. Вишим официрима није дозвољено никакво бављење политиком, као ни агитовање било какве врсте на каналима регрутним. У случају доказане сумње за извршење изречених забрана, Високи савет Војске еСрбије узима на себе да смени дотичног у најкраћем могућем року од тренутка доставља доказа.
 8. Комадантима и заменицима комаданата дивизија није дозвољено никакво бављење политиком, као ни агитовање било какве врсте на каналима регрутним. У случају доказане сумње за извршење изречених забрана, виши официри имају обавезу да после две опомене ако се настави исто понашање избаце десетара из регрутне армије и банују га на свим каналима.
 9. Десетарима се дозвољава учешће у политици уз изузетак кандидовања за конгресне, партијске и председничке изборе, као и политичко агитовање на каналима регрутне армије ВеС-а. У случају доказане сумње за извршење изречених забрана, виши официри имају обавезу да после две опомене ако се настави исто понашање избаце десетара из регрутне армије и банују га на свим каналима.