Војска еСрбије - Калкулатор за исплативост фирми

Тип фирме
Квалитет фирме
Држава
Цена материјала
Продајна цена
Плата радника
Број производа:
Укупан број производа:
Производна цена тенка:
Трошкови по раднику:
Профит по раднику: